Alar Karis

Alar Karis on sündinud 26. märtsil 1958 Tartus, lõpetanud 1976. aastal Tartu 2. Keskkooli (Miina Härma Gümnaasium) ja 1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia. 1987. aastast on ta teaduste kandidaat. Hiljem on ta töötanud mitme ülikooli juures Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis. Teadlasena on ta keskendunud molekulaargeneetikale. Alates 1999. aastast on Karis Tartu Ülikooli professor.

Alates 2000ndate esimesest poolest on Alar Karis laiemalt tegelenud Eesti riigi ja ühiskonna ülesehitamise küsimustega. Aastatel 2003–2007 oli Karis Eesti Maaülikooli rektor ja aastatel 2007−2012 rektor Tartu Ülikoolis, kus tegi mitmeid reforme, et Eesti kõrghariduse andmist rahvusvahelistada, avardada nii õpetamise kui ka õppimise horisonti.

Riigikogu nimetas Tartu Ülikooli endise rektori Alar Karise 26. märtsil 2013 riigikontrolöri ametisse. Ta sai parlamendilt laiapõhjalise toetuse: tema poolt hääletas kolm neljandikku (76) Riigikogu liikmetest, vastu oli neli ja kolm jäi erapooletuks. Karise ametiaeg riigikontrolörina lõppes 7. aprillil 2018 ja ta siirdus tööle Tartusse Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Sellesse ametisse valiti ta 27. oktoobril 2017. Ühtlasi jätkab Karis Tartu Ülikoolis akadeemilist tegevust professorina.

Alar Karis on Vabariigi Presidendi mõttekoja liige, olnud Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni nõukogu liige, Eesti Arengufondi nõukogu esimees, Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendusdivisjoni nõukoja liige jne. Alar Karis juhtis riigikontrolöriks nimetamiseni ka Eesti kõrgkoolide juhte koondavat Rektorite Nõukogu.

Vabariigi president on autasustanud Alar Karist 2007. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Tal on ka Rootsi Kuningriigi Põhjatähe III klassi orden ja Belgia Kuningriigi Leopoldi orden.

Alar Karis on abielus, abikaasa Sirje Karis on Eesti Ajaloomuuseumi direktor. Peres on üles kasvanud kolm last.