Artikkel põhineb 17. novembril Eesti Kunstimuuseumi 90. aastapäeval peetud sõnavõtul Kumus. Maailma võib seletada mitmel viisil. Üks võimalikke teid on teadus – sellega paralleelne, mitte sugugi vähem oluline, on kunst. Teadust ja kunsti on vastandatud, on leitud, et teaduslik maailmapilt on ratsionaalne, kunstis domineerib aga emotsionaalne maailmataju. Vastandada on lihtne,…

Loe edasi »

2005. aastal valmis Euroopa Komisjoni toel Praxise raport „Made in Estonia“. „Eesti tuleviku seisukohalt on oluline üritada kas või hägusteski piirides ettevaatlikult kindlaks teha, mida ja kuidas globaalne teaduse ja tehnoloogia areng maailmas mõjutab ning mida üks või teine areng Eesti tingimustes tähendada või pakkuda võib,“ kirjutavad raportis Marek Tiits,…

Loe edasi »

Maailm me ümber muutub pidevalt. See on käibetõde, mida polekski vaja korrata, kui viimase kümnendi muutused poleks olnud nii suured ja sageli meist endist sõltumatud. Mis veelgi olulisem, muutused on hiilinud meie õule märkamatult, andes võimaluse tegutseda nende varjus edasi, andmata aru, et päike, mis meie peale paistab, ei ole…

Loe edasi »

Ettekanne Advokaadibüroo Paul Varul korraldatud konverentsil “Majandus, kuhu lähed?: Kas õigus saab aidata?“ Kui Märt Rask ütles, et ta ei esinda Riigikohtu seisukohti, siis täna ei esinda mina Tartu Ülikooli seisukohti ega ka mitte rektorite seisukohti. Kohati ma ei esinda ka iseenda seisukohti, vaid vahendan seisukohti, mis on levinud nii…

Loe edasi »

Viimasel ajal on meedia kajastanud riigieelarve kärpeid, arutletud on pankade laenuvõimaluste, ettevõtete pankrotistumise ja tööpuuduse tõusu üle. Juttu on olnud sellest, kas pensionid tõusevad või langevad ja mis saab õpetajate palgast. Kordagi pole teemaks olnud ülikoolid. Ka ülikoolid ise on vaikinud. Kas lootuses, et ehk läheb kärbe mööda – on…

Loe edasi »