Ajalugu on hea õpetaja, aga sellegipoolest ei õpi inimene möödanikukogemusest suurt midagi. Võime selle väitega nõustuda või mitte, kuid siiski jääb kiusatus ajaloo ja tänapäeva vahel paralleele tõmmata ja leida ajastuüleseid mõttekäike, mis olnut ja olevat ühendavad. Mõelgem end hetkeks tagasi 1920. aastate algusesse, kui Tartus pandi alus emakeelsele ülikoolile.…

Loe edasi »

Tavaväited, et tulevikku olevat võimatu prognoosida või me ei suutvat ette näha, mis meid ees ootab, on vaid pooltõde. Kui peaksime väidet tõeseks, jätaksime end paratamatult mitmesuguste kriiside ja katastroofide meelevalda ja meie maailmapilt oleks ebakindel ja pidetu. On selge, et maailm ja ühiskonnakorraldus erinevad tulevikus praegusest, kuid me saame…

Loe edasi »

Üleilmastumine on ammu jõudnud meie õuele. See tähendab, et maailma trendid ja arengujooned mõjutavad ka meie tegemisi ehk teisisõnu, kui väga me ka ei tahaks, ühes suures katlas vaevalt õnnestub mitut suppi keeta. Olgu tegu majandus- või haridusprotsessidega, ikka oleme osake suurest maailmast. Hiljuti süüdistas Toom Õunapuu (PM 06.10.08) ülikoolide…

Loe edasi »

Et paremini toime tulla, tahab inimene ümbritsevat maailma mõista. Selguse ja korrapära loomisel on abiks eelkõige vana hea matemaatika. Matemaatika ja teiste reaalteaduste õppimise vahekorrad pole enam üheselt selged. Kuigi kooli õppekavades on reaalteaduste osa soliidne, eelistatakse õppida pehmemaid teadusi, kus edu kiirem ja väiksema vaevaga tulemas. Nii juhtubki, et…

Loe edasi »

Artikkel on valminud Eesti rahvusringhäälingu Tartu telestuudio 45. aastapäevale ettekande pühendatud seminaril peetud põhjal. Mu kallis koduvillane provints! Kas määravad su näo Emajõe rahulik vool ja ainuke Tartu ajanäitaja raekoja tornis või veel miski tabamatu, mida hoopis Tartu vaimuks kutsutakse? Rahulik, tasane, mõtlik, väike, vaikne linn. Jah, Tartu pole pealinn,…

Loe edasi »