Akadeemilises maailmas on tavaks, et ideed ja ettepanekud, ka esmapilgul võimatuna tunduvad, arutatakse läbi poolt- ja vastuargumente põhjalikult kaaludes. Kahjuks ei juhtunud nii ettepanekuga alustada läbirääkimisi Tartu ülikooli ja maaülikooli jõudude ühendamiseks. Sõbrakätt ei ulatatud. Veelgi enam, mindi sildistamise ja maarahva hirmutamise teed. Oleksime nagu mitukümmend aastat ajas tagasi pöördunud,…

Loe edasi »

Tuntud põnevusseriaalis ei anna 16. sajandil elanud taani täheteadlase Tycho Brahe mõistatuslik surm siiani uurijatele rahu. 1601. aastal lahkunud mehe surnukeha ekshumeeritakse. Samamoodi peetakse surnuks kõrgharidusteemat, mis siiani vajab lahendust, kuid millega keegi eriti tegelda ei taha. Aga uueks uurimiseks tuleb see välja kaevata. Ja võib-olla õnnestub seekord mõistlik lahendus…

Loe edasi »

Uue haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo sõnul peab hariduses kvaliteedi kindlustamist hoolikalt jälgima. Kuidas aga kvaliteeti hinnata ja parandada ning kas kõrghariduse kvaliteedi tõstmine ei piira samal ajal hariduse kättesaadavust? Kindlasti ei tohi kvaliteedi tõstmist seostada kõrgharidussektori kahanemisega, pigem vastupidi.  Mainet saab kujundada ka taset tõstmata Tung haritumaks saada ei…

Loe edasi »

Hiljuti avaldatud „Eesti inimarengu aruande 2009“ läbiv teema on seotud Eesti suutlikkusega hoida, arendada ja efektiivselt kasutada niigi nappivat inimvara oludes, kus majanduskriis on kärpinud riigi rahalisi võimalusi ja tööpuudus on pannud proovile kümnete tuhandete perede toimetuleku. Kuidas edasi – see on küsimus riigi ja kogu rahva jaoks. Kuidas edasi…

Loe edasi »

Artikkel põhineb 17. novembril Eesti Kunstimuuseumi 90. aastapäeval peetud sõnavõtul Kumus. Maailma võib seletada mitmel viisil. Üks võimalikke teid on teadus – sellega paralleelne, mitte sugugi vähem oluline, on kunst. Teadust ja kunsti on vastandatud, on leitud, et teaduslik maailmapilt on ratsionaalne, kunstis domineerib aga emotsionaalne maailmataju. Vastandada on lihtne,…

Loe edasi »